Vijftienduizend medewerkers van het Amsterdam UMC kunnen via de #zouikwatzeggen-app melding maken van ongewenst gedrag. De app bevat ook informatie en tips over grensoverschrijdend gedrag en hoe dit bespreekbaar gemaakt kan worden.

Door onze techredactie

Ongewenst gedrag op de werkvloer is een breed begrip. Daaronder vallen bijvoorbeeld roddelen, pesterijen, buitensluiten, intimidatie, verbale en fysieke agressie, discriminatie, conflicten en seksueel getinte opmerkingen of handelingen.

Met de #zouikwatzeggen-app wil het Amsterdam UMC de sociale veiligheid verbeteren. De app is in 2019 geïntroduceerd bij geneeskundestudenten van de Vrije Universiteit (VU).

De app is recent ook gelanceerd voor studenten van de opleiding Verpleegkunde en de opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen. De app is nu ook beschikbaar voor alle medewerkers van het Amsterdam UMC en geneeskundestudenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag maken daar door tijdgebrek of uit angst niet altijd melding van. Ook is niet altijd duidelijk bij wie of op welke manier melding gemaakt moet worden. De app moet deze belemmeringen wegnemen.

Ongewenst gedrag vertrouwelijk en eventueel anoniem melden

De app wisselt volgens het Amsterdam UMC geen persoonsgegevens uit. Het melden kan volledig vertrouwelijk en eventueel anoniem en de meldingen komen binnen bij de vertrouwenspersonen van bureau Ombuds- en Vertrouwenszaken of bij de ombudsman.

Na ontvangst van de melding wordt contact opgenomen met de melder om te kijken wat voor actie nodig is. Zo kan ook gesignaleerd worden of er bijvoorbeeld meerdere meldingen over dezelfde afdeling binnenkomen.

De app is beschikbaar in de App Store van Apple en de Google Play Store voor het Android-besturingssysteem. Andere ziekenhuizen, waaronder het Rotterdamse Erasmus MC, gaan de app op termijn ook aanbieden aan het personeel.


Lees meer over:

Tech

Source