Gemeenten hebben nog veel te doen op het gebied van informatie- en archiefbeheer, concludeert Noord-Holland op basis van het toezicht dat de provincie houdt op haar gemeenten. Het kost gemeenten veel tijd om de overstap te maken van papieren archieven. Op financieel gebied blijft de provincie ‘nadrukkelijk aandacht’ vragen voor de lastige situatie waarin gemeenten zich bevinden.

Reparaties achteraf

‘Een hybride situatie met zowel papieren als digitale archieven kan problemen veroorzaken’, schrijft de provincie, ‘zoals minder overzicht en extra kosten door reparaties achteraf.’ In ongeveer een derde van de gemeenten krijgt het informatie- en archiefbeheer van afgelopen jaar een voldoende, in twee derde is het voor verbetering vatbaar en een gemeente kreeg een onvoldoende.

Beoordelingen Noord-Holland

 

Groen = voldoende, oranje = voor verbetering vatbaar, rood = onvoldoende

Bron: geoapps.noord-holland.nl

 

Samenwerking

De gemeente die een onvoldoende krijgt is Weesp. Een aandachtspunt is volgens de provincie dat de achterstanden in de archivering worden weggewerkt. Vorig jaar kreeg Weesp ook al een onvoldoende en toen noemde de provincie als een van de risico’s ‘de vele fusies en samenwerkingsverbanden van overheden onderling’ – Amsterdam voerde toen de archivering uit voor Weesp.

Fusie

Inmiddels duidelijk dat Amsterdam en Weesp gaan fuseren. ‘Het is belangrijk dat de informatie uit de periode van ambtelijke fusie ook na de bestuurlijke fusie goed toegankelijk is en dat deze ook goed wordt beheerd’, schrijft de provincie nu.

Kaalslag

Op financieel gebied blijft de druk vanuit het sociale domein op de begroting hoog. Toch hebben alle gemeenten een sluitende begroting weten te realiseren. ‘De taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein en de gevolgen van het coronavirus zorgen ervoor dat veel gemeenten zich in een lastige situatie bevinden’, zegt Gedeputeerde Ilse Zaal (economie, D66). In een brief aan de minister vraagt ze hier aandacht voor. ‘Een kaalslag van de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen en de invloed hiervan op de inwoners liggen op de loer.’

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal

Source