In het kader van een procedure voor de civiele rechter in Zweden heeft verweerder een kopie van een tekstpagina met een foto overgelegd als bewijsstuk. Verzoeker meent dat daarmee zijn auteursrechten zijn geschonden. Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zou evenwel ernstig worden aangetast indien een rechthebbende zich tegen de overlegging van bewijsstukken zou kunnen verzetten op de enkele grond dat die stukken auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

Source