De overheid start volgend jaar een campagne over technologisch burgerschap, zodat mensen beter kunnen meepraten met discussies over de gevolgen van digitalisering. Bijvoorbeeld over het steeds meer inzetten van robots en de invloed van ‘slimme camera’s’ op veiligheid en privacy.

Dat heeft staatssecretaris Knops van van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens Knops speelt digitalisering een steeds grotere rol in de maatschappij. “Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben”, aldus de staatssecretaris.

Om dit te realiseren heeft de overheid vier hoofddoelen bepaald. Zo worden digitale diensten toegankelijker gemaakt, gaat de overheid mensen helpen om met de digitalisering om te gaan, wordt er uitgelegd wat de gevolgen van de digitalisering zijn en gaat de overheid samenwerken met bedrijven en andere organisaties.

Knops merkt op dat het belangrijk is dat mensen ‘digitaal bewust’ zijn. Dit houdt in dat men de mogelijkheden en risico’s van de digitale wereld kent. “Daarvoor is nodig dat ze kennis en ervaring opdoen. De overheid moet hier extra moeite voor doen, maar burgers moeten zelf ook hun best doen”, schrijft de staatssecretaris.

Het omgaan met technologie wordt ‘technologisch burgerschap’ genoemd. De overheid wil dit technologisch burgerschap de komende tijd extra gaan ondersteunen. Zo wordt er een campagne voor alle Nederlanders gestart die ervoor moet zorgen dat Nederlanders meer vertrouwen in digitalisering en de digitale diensten van de overheid krijgen.

Voor dit vertrouwen is het belangrijk dat mensen weten wanneer communicatie van de overheid komt. De overheid gaat daarom onderzoeken of dat duidelijk is. “Iedereen moet echte overheidswebsites en e-mail van de overheid kunnen herkennen. We gaan ook onderzoeken waarom mensen moeite hebben met digitale diensten”, aldus Knops. Zowel de campagne als het onderzoek staan voor volgend jaar gepland.