Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en identiteitsfouten (CMI) heeft vorig jaar meer meldingen van identiteitsfraude ontvangen. Dat heeft minister Hoekstra van Financiën op Kamervragen van de PvdA laten weten. Vorig kwamen er bij het CMI ruim 3300 meldingen van identiteitsfraude binnen.

De sterke stijging van het aantal meldingen is daarmee wat afgevlakt. In 2015 ging het om 800 meldingen, dat een jaar later meer dan verdubbelde naar ruim 1700 meldingen. In 2017 ontving het CMI bijna 3.000 meldingen van identiteitsfraude. Het Meldpunt is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en geeft advies en ondersteuning aan personen die identiteitsfraude of fouten in de persoonsgegevens melden. Wanneer nodig kan het CMI andere instanties inschakelen, zoals de Belastingdienst, politie of RDW.

Kopie identiteitsbewijs

PvdA-Kamerleden Nijboer en Kuiken hadden Hoekstra naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Rambam om opheldering gevraagd. Het programma liet zien dat een kopie van iemands paspoort of rijbewijs voldoende is om een rekening te openen en goederen te bestellen. Ook werd er een huis gehuurd met een kopie van iemands identiteitsbewijs.

“Wat vindt u ervan dat met een kopie van identiteitsbewijs, dat met simpel knip- en plakwerk enigszins is aangepast, een lening kan worden afgesloten op andermans naam? Komt deze vorm van fraude veel voor?”, vroegen de PvdA-Kamerleden aan Hoekstra. De minister antwoordt dat van de ruim 3300 meldingen van identiteitsfraude er in ruim 500 gevallen sprake was van kwesties met financiële instellingen waarbij een kopie van een identiteitsbewijs is betrokken.

“Hierbij gaat het in een groot deel van de gevallen om het aanvragen van een financieel product op naam van een ander of een poging daartoe (zoals aanvragen van leningen of credit cards, het openen van een bankrekening en de aanschaf van crypto’s) of het verkrijgen van toegang tot een bankrekening die op naam van een ander staat”, zo laat Hoekstra weten.

Nijboer en Kuiken vroegen de minister ook nog wat hij gaat doen om de mogelijkheden tot identiteitsfraude verder te beperken. Volgens de minister is het voorkomen van identiteitsfraude een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid en bedrijfsleven. “Burgers moeten alert zijn op identiteitsfraude en voorzichtig omgaan met hun identiteitsdocumenten of met kopieën ervan”, zo schrijft de minister, die verder opmerkt dat de overheid voorlichting aan burgers geeft om identiteitsfraude te voorkomen.