De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Nederlandse overheid geadviseerd te stoppen met het delen van persoonsgegevens met kerken. De gegevens van ongeveer vijf miljoen Nederlandse kerkleden worden nu automatisch met kerken gedeeld.

Door onze techredactie

Volgens de AP dient het doorgeven van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan de kerken geen algemeen belang en is het niet noodzakelijk. Het is daarom in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en moet stoppen, zo stelt de toezichthouder.

Bepaalde organisaties krijgen toegang tot de BRP voor bepaalde overheidstaken of als zij een groot maatschappelijk belang dienen. Daarbij valt te denken aan de gemeente, pensioenfondsen of notarissen. De AP vindt dat kerken niet in dat rijtje thuishoren.

De voorganger van de AP, het College bescherming persoonsgegevens, zei in 2013 al dat het delen van gegevens uit de BRP in strijd is met de privacywetgeving. De Raad van State kwam in 2013 tot dezelfde conclusie.

In 2016 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie om te stoppen met het doorgeven van persoonsgegevens aan kerken. Maar daarna is het delen van gegevens doorgegaan.

Kerkleden hebben nooit toestemming gegeven

De overheid heeft als experiment voorgesteld om voortaan nieuwe kerkleden om toestemming te vragen voor het delen van persoonsgegevens. Volgens de AP is dat experiment geen oplossing voor het probleem, dat al heel lang bestaat.

Huidige leden van kerken hebben nooit toestemming gegeven voor het delen van hun gegevens. Daarom adviseert de toezichthouder helemaal te stoppen met het delen van informatie uit de BRP.

Als de overheid wil doorgaan met het doorgeven van wijzigingen in de BRP, dan moet zij daarvoor toestemming hebben van de persoon zelf, vindt de AP. Ook moet de overheid volgens de toezichthouder kunnen aantonen dat mensen zich niet gedwongen voelen toe te stemmen.


Lees meer over:

persoonsgegevensAutoriteit PersoonsgegevensTech

Source