Vanaf 1 november heeft de overheid voor het eerst over een Chief Information Security Officer (CISO) Rijk, die verantwoordelijk wordt voor het structureel verbeteren van de informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid. De rol wordt vervuld door Aart Jochem, die nu nog CISO bij pensioenfonds PGGM is.

Jochem was van 2007 tot 2016 actief voor GOVCERT en diens opvolger het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet vorig jaar weten dat de ict-beveiliging van de Rijksoverheid in 2020 veel beter moest dan dat jaar. Aanleiding voor de maatregel was een onderzoek van de Algemene Rekenkamer waaruit bleek dat de Rijksoverheid de ict-beveiliging nog steeds niet op orde had.

Om de beveiliging te verbeteren werd besloten een CISO Rijk aan te stellen. “De CISO Rijk wordt het boegbeeld op het domein van informatiebeveiliging en privacybeleid voor de Rijksoverheid”, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken nu. De CISO zal de informatiebeveiliging binnen het Rijksbrede ict-beleid gaan borgen, onder meer met kaderstelling en monitoring. Het gaat dan onder andere om het doorontwikkelen van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).

De CISO Rijk zal ook de rijksbrede monitoring versterken. Daarnaast wordt Jochem voorzitter van het interdepartementale CISO-overleg binnen de Rijksoverheid en zal bij de uitvoering van zijn taken nauw samenwerken met onder andere de veiligheidsdiensten, het NCSC en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Source