De Rijksoverheid doet onderzoek naar de ontwikkeling van een digitaal identiteitsbewijs dat straks als smartphone-app te gebruiken is. De virtuele identiteit (vID), waar al sinds 2016 over wordt nagedacht, moet de digitale variant worden van het paspoort of identiteitskaart en straks als app beschikbaar komen. Via de app kunnen gebruikers zich digitaal identificeren en bijvoorbeeld ook reizen naar het buitenland.

Het is de bedoeling dat de vID-app in de toekomst via de gemeente kan worden aangevraagd. Burgers downloaden de app op hun smartphone en doorlopen samen met een gemeentemedewerker verschillende stappen om de virtuele identiteit te activeren. Zo worden eerst de gegevens op het paspoort of identiteitskaart gecontroleerd en de chip die de pasfoto bevat uitgelezen. Ook wordt het e-mailadres van de burger genoteerd.

Vervolgens maakt de medewerker een live-opname van het gezicht van de burger. Deze gezichtsopname wordt vergeleken met de pasfoto uit de chip van het paspoort of ID-kaart. Na afronding van de identiteitscontrole geeft de gemeentemedewerker instructies voor het downloaden en activeren van de vID-app op de smartphone.

Een ander kenmerk van de virtuele identiteit is dat gebruikers zelf bepalen welke gegevens ze willen delen. “Zo voorkom je dat anderen misbruik maken van jouw gegevens”, zo stelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Als onderdeel van het onderzoek naar de ontwikkeling van de virtuele identiteit vindt er nu een online draagvlakonderzoek plaats.

Het draagvlakonderzoek richt zich op mensen met een visuele, auditieve, licht verstandelijke of motorische beperking en mensen die moeite met de Nederlandse taal of hun smartphone hebben. Volgens de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is het belangrijk dat straks iedereen de vID-app kan aanvragen en gebruiken en wordt daarom het online draagvlakonderzoek uitgevoerd. Wanneer de vID-app precies moet verschijnen is nog onbekend.

Source