Straten waar digitale deurbellen met camera worden gebruikt zijn veiliger dan straten waar de deurbellen niet aanwezig zijn, zo stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van een proef die vorig jaar werd uitgevoerd. Voor de pilot “Digitale Deurbel” werden 96 digitale deurbellen in 45 straten in de Almeerse Stedenwijk geïnstalleerd. Deze pilotstraten werden vervolgens vergeleken met vergelijkbare straten zonder digitale deurbel.

In de straten met een digitale deurbel nam het aantal woninginbraken vorig jaar met 48 procent af ten opzichte van het jaar daarvoor, in de controlestraten was dat 5 procent. Niet alle woningen in de pilotstraten werden van een digitale deurbel voorzien. Van de 96 pilotwoningen die wel over een dergelijke deurbel beschikten werd er in 1 woning ingebroken. Het aantal auto-inbraken bleef stabiel in de pilotstraten, terwijl deze sterk stegen in de controlestraten. Bij overige vermogensdelicten en vernielingen was er geen effect merkbaar.

Het ministerie merkt op dat de deurbel op straatniveau een positief effect heeft, maar dat dit op wijk- en woningniveau nog niet is te merken. In de Stedenwijk vonden vorig jaar 76 woninginbraken plaats, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2017, toen dit er 111 waren. Deze daling vond echter ook plaats in de de Muziekwijk Zuid, die als vergelijkingswijk was aangewezen en waar geen digitale deurbellen aanwezig waren.

Verder laat het ministerie weten dat bewoners met een digitale deurbel zich veiliger voelen. Het percentage deelnemers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woning daalde van 40 procent voor de pilot naar 23 procent aan het einde van de pilot. Deelnemers gaven de veiligheid in de buurt ook een hoger cijfer, namelijk een 6,5 tegenover een 5,9 een jaar eerder. Vier op de vijf deelnemers zegt dat het verbeterde veiligheidsgevoel aan de digitale deurbel te danken is.

Camera in Beeld

Om aan de pilot mee te mogen doen moesten deelnemers hun camera wel aanmelden bij Camera in Beeld. Dit is een database die informatie over particuliere beveiligingscamera’s in Nederland bevat. De database geeft politie een overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. In het geval van een misdrijf kan politie de beelden opvragen.

In navolging van de pilot met digitale deurbellen zullen er de komende jaren nog meer experimenten plaatsvinden om woninginbraken te voorkomen. In Rotterdam-Zuid is inmiddels gestart met het Fieldlab Inbraakvrije wijk. “Met dit experiment wordt onder andere onderzocht of beweging- en geluidssensoren in de openbare ruimte, verdacht gedrag in een vroegtijdig stadium kunnen herkennen om woningbraken te kunnen voorkomen”, aldus het ministerie. De gemeente Almere wijst inwoners bij het gratis preventieadvies inmiddels op de effecten van een digitale deurbel.