Departementen moeten zelf een risicoafweging maken bij inzet van commerciële cloudiensten. | Beeld: Shutterstock

Kostenvoordeel

‘Anders dan een paar jaar geleden winnen de voordelen het nu van de risico’s’, schrijft de staatssecretaris. Met voordelen doelt ze onder andere op de kostenbesparing die mogelijk is. Commerciële clouddiensten hebben een grote klantenkring en zijn daarmee goedkoper dan zelf ontwikkelde diensten van de overheid. Ook telt mee dat commerciële cloudbedrijven flink hebben geïnvesteerd in de beveiliging.

Strikte voorwaarden

Overheidsorganisaties die gebruik willen maken van commerciële clouddiensten moeten voldoen aan ‘strikte voorwaarden’, vooral op het gebied van beveiliging en privacy. Zo mogen ambtenaren geen staatsgeheimen opslaan in de cloud. Bovendien mogen ze geen gebruik maken van diensten uit landen met ‘een actief cyberprogramma dat gericht is tegen Nederlandse belangen’, zoals Rusland en China. Ook mag het ministerie van Defensie hier nog steeds geen gebruik van maken.

In de Kamerbrief worden 11 voorwaarden geschetst waaronder overheden gebruik kunnen maken van publieke clouddiensten, waaronder een relevante risicoafweging, het formuleren van een exitstrategie, cyberveiligheid de bescherming van bijzondere persoonsgegevens.

Klik HIER om de Kamerbrief Rijksbreed cloudbeleid 2022 te downloaden

Eigen verantwoordelijkheid

Departementen moeten zelf een risicoafweging maken bij inzet van commerciële cloudiensten. De CIO Rijk gaat samen met de departementale CIO’s nog dit jaar een ‘implementatierichtlijn risicoafweging cloudgebruik’ opstellen, mede op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De CIO Rijk kan deze gegevensbeschermingseffectbeoordeling met daarin een samenhangende risicoanalyse opvragen bij de betreffende overheidsorganisatie. Dit past volgens de staatssecretaris binnen de bestaande coördinerende verantwoordelijkheid en het instrumentarium van CIO Rijk.

Andere overheden

Onderdelen van de overheid die niet tot de Rijksdienst behoren wordt geadviseerd om dit Rijksbeleid te volgen.
Aan de departementen wordt gevraagd dit voor de onder hun minister vallende ZBO’s en eventueel andere organisaties te stimuleren.

Source