Organisaties moeten datalekken en privacyklachten van mensen beter afhandelen, zo blijkt uit onderzoek dat door privacytoezichthouders wereldwijd werd uitgevoerd. Voor het onderzoek van het Global Privacy Enforcement Network, waar ook de Autoriteit Persoonsgegevens onderdeel van is, werden 356 organisaties in 18 landen ondervraagd (pdf).

Uit het onderzoek blijkt dat er nog altijd organisaties zijn die geen processen hebben om op datalekken en privacyklachten te reageren. Ook kijken organisaties niet hoe ze databeschermingsstandaarden toepassen. Een ander punt dat uit het onderzoek naar voren komt is dat organisaties over het algemeen goed zijn in het geven van databeschermingstrainingen aan personeel, maar deze trainingen vaak niet met opfriscursussen opvolgen.

“De resultaten suggereren dat organisaties een goed begrip hebben van de basisconcepten van aansprakelijkheid, maar in de praktijk is er behoorlijke ruimte voor verbetering”, aldus Adam Stevens van de Britse privacytoezichthouder ICO. “Het is belangrijk dat organisaties adequate technische en organisatorische maatregelen treffen. Het gaat dan onder andere om een duidelijk databeschermingsbeleid, het kiezen van een ‘databescherming by design en standaard’ aanpak en het blijven controleren van prestaties en naleving van databeschermingswetgeving.”