De initiatieven om geautomatiseerde besluitvorming te beteugelen buitelen over elkaar heen. Er lijkt sprake van een groot rechtsvacuüm. Echter, naar de mening van Johan Wolswinkel zijn in het analoge bestuursrecht, dus het bestuursrecht dat niet specifiek betrekking heeft op besturen in een digitale wereld, al meerdere bouwstenen aanwezig die ook relevant zijn voor het digitale bestuursrecht. Tegelijk is de rechtsontwikkeling in het digitale bestuursrecht ook relevant voor het analoge bestuursrecht: waarom zou de verplichting om keuzes, gegevens en aannames openbaar te maken, moeten worden beperkt tot geautomatiseerde besluitvorming?

Source