De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is om een vermeend onrechtmatige perspublicatie via de (laagdrempelige) verzoekschriftprocedure uit de UAVG te laten verwijderen. Daartoe moet een bodemprocedure worden gestart.

https://www.recht.nl/art/171559