De gedaagde in deze zaak plaatst op haar website een foto van een legbatterijkip met een stuk tekst uit het werkstuk van haar dochter. De geplaatste foto geniet auteursrechtelijke bescherming en dus is een licentievergoeding verschuldigd. Een beroep op onder meer de beperking als opgenomen in de ‘De-Minimus bepaling’ van artikel 18a Aw biedt geen soelaas.

https://www.recht.nl/art/171526