Uit een EU-brede screening van webwinkels blijkt dat de informatie over prijzen en kortingen die op deze sites aan de consument wordt verstrekt, vaak onduidelijk is.

De Europese Commissie en de nationale consumentenbeschermingsinstanties maken vandaag de resultaten bekend van een EU-brede screening van 560 webwinkels die een brede waaier aan goederen, diensten en digitale inhoud aanbieden, zoals kleding, schoeisel, computersoftware en tickets voor voorstellingen. Ongeveer 60 % van deze websites bleek niet in orde te zijn met de EU-consumentenregelgeving, met name wat de presentatie van prijzen en speciale aanbiedingen betreft.

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “Online winkelen biedt de consument tal van mogelijkheden. Meer dan de helft van de websites is echter niet helemaal conform de regels, met name wat betreft de manier waarop prijzen en kortingen worden geadverteerd. Hier moet een einde aan komen. Niet alleen omdat dit verwarrend is voor de consument, maar ook omdat hij daardoor vaak meer moet betalen dan hij aanvankelijk van plan was. Het is ontstellend hoeveel websites deze mankementen vertonen – ik kan alleen maar hopen dat er geen opzet mee gemoeid is. Online handelaren moeten de consumentenregelgeving van de EU volledig naleven. De nationale consumenteninstanties zullen nu, met de hulp van de Commissie, de nodige maatregelen nemen om een einde te maken aan deze oneerlijke handelspraktijken.”

Bij meer dan 31 % van de websites die kortingen aanboden, hadden de consumenteninstanties twijfels over de echtheid van de speciale aanbiedingen of vonden zij de berekening van de verlaagde prijs onduidelijk.

Op 211 websites moest de consument uiteindelijk meer betalen dan de geadverteerde prijs. 39 % van die handelaren bleek onvoldoende informatie te hebben opgenomen over onvermijdelijke extra kosten bij levering, betalingsmethoden, boekingskosten en andere soortgelijke toeslagen. Het EU-consumentenrecht verplicht handelaren om prijzen te adverteren waarin alle verplichte kosten verrekend zijn. Als die kosten niet vooraf kunnen worden berekend, moeten zij de consument er ten minste duidelijk op attenderen dat een aankoop dergelijke kosten met zich mee zal brengen.

Verdere onregelmatigheden met betrekking tot de informatievereisten:

  • – 

    Op 59 % van de 560 gecontroleerde websites hadden de handelaren geen gemakkelijk toegankelijke link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) opgenomen, hoewel zij daar krachtens het EU-recht toe verplicht zijn. Het ODR-platform biedt consumenten en handelaren de mogelijkheid om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te stappen.

  • – 

    Op bijna 30 % van de websites werden onregelmatigheden vastgesteld in de wijze waarop de informatie over het herroepingsrecht van de consument werd gepresenteerd. Volgens het EU-recht moeten consumenten bij het online aankopen duidelijk worden geïnformeerd over hun recht op herroeping.

Volgende stappen

De instanties voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming (CPC) zullen zo nodig hun nationale handhavingsprocedures in werking stellen om volledige naleving door de betrokken handelaren te garanderen.

websites met onregelmatigheden

Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

extra kosten

Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

andere kwesties

Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

dienst of product

Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Chronologisch overzicht

Dankzij het EU-recht heeft elke consument in de EU het recht om, voordat hij een online aankoop doet, duidelijk, correct en volledig door de handelaar te worden geïnformeerd over de betrokken producten of diensten. Deze informatie moet onder meer betrekking hebben op de kenmerken van het product, de prijs inclusief belastingen, de leveringskosten en het recht op herroeping of annulering.

Elk jaar coördineert de Commissie een screening van websites, met de hulp van het netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming (CPC). Dit netwerk bestaat uit de nationale consumenteninstanties van 30 landen (28 EU-landen, Noorwegen en IJsland), die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de EU-wetgeving inzake consumentenbescherming in de EU.

Deze screening is afgelopen november uitgevoerd door consumentenbeschermingsinstanties in 24 EU-lidstaten en in Noorwegen en IJsland.

Een EU-brede screening van websites (“sweep”) bestaat uit een reeks controles die consumentenbeschermingsinstanties gelijktijdig in verschillende lidstaten uitvoeren om na te gaan of de handelaren de EU-wetgeving op het gebied van consumentenbescherming naleven. Als de controles een mogelijke inbreuk op de EU-consumentenwetgeving aan het licht brengen, vragen de consumentenbeschermingsinstanties de betrokken onderneming de nodige correcties aan te brengen. Vorige sweeps waren gericht op: luchtvaartmaatschappijen (2007), mobiele inhoud (2008), elektronica (2009), online tickets (2010), consumentenkrediet (2011), digitale inhoud (2012), reisdiensten (2013), waarborgen voor elektronica (2014), de richtlijn consumentenrechten (2015), vergelijkingswebsites in de reissector (2016) en telecommunicatie- en andere digitale diensten (2017).

Meer informatie

EU-brede screening van websites (sweeps)

Samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming

IP/19/1333

http://www.europa-nu.nl/id/vkw8hdzb2cx1/nieuws/online_winkelen_commissie_en?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw