De Europese Commissie publiceert vandaag de resultaten van een EU-brede screening (“sweep”) van bijna 500 webwinkels die kleding en schoeisel, meubels en huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten verkopen. Deze sweep is uitgevoerd door consumentenbeschermingsautoriteiten uit 27 landen, gecoördineerd door de Commissie. Uit de bevindingen blijkt dat twee derde van de gescreende websites niet voldoet aan de elementaire EU-consumentenrechten.

Didier Reynders, Commissaris voor Justitie: “Het is niet aanvaardbaar dat de Europese consumenten door 2 van de 3 webshops niet goed worden geïnformeerd over hun rechten met betrekking tot de levering van online bestelde producten. De EU-rechten, zoals het recht om producten binnen 14 dagen te retourneren, zorgen voor meer consumentenvertrouwen en mogen niet in de kleine lettertjes verstopt worden.”

De EU-richtlijn consumentenrechten draagt er zorg voor dat elke consument bij een online aankoop het recht heeft op duidelijke, correcte en begrijpelijke informatie over de leveringsvoorwaarden, het herroepingsrecht en de wettelijke garantie ingeval het product gebreken vertoont.

Enkele van de belangrijkste resultaten van de screening zijn:

 • – 

  Meer dan een kwart van de geselecteerde websites heeft consumenten niet geïnformeerd over hoe zij een contract kunnen beëindigen. Deze informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn, onder meer over het recht om de overeenkomst veertien dagen na ontvangst van het artikel te herroepen zonder opgaaf van redenen.

 • – 

  Bijna de helft van de geselecteerde websites bevatte geen duidelijke informatie over de termijn waarin het product geretourneerd kan worden, namelijk veertien dagen vanaf het moment dat de consument de handelaar heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

 • – 

  Op meer dan een vijfde van de websites was de aanvankelijk vermelde prijs incompleet omdat er geen leveringskosten of andere bijkomende kosten, of informatie over de mogelijkheid van zulke kosten bij waren vermeld.

 • – 

  Meer dan een derde van de geselecteerde websites heeft de consumenten niet geïnformeerd over de wettelijke garantie van minimaal 2 jaar om een product gerepareerd, vervangen of vergoed te krijgen indien dit gebreken vertoonde op het moment van levering (ook al wordt dit pas later duidelijk).

 • – 

  Hoewel het EU-recht handelaren voorschrijft om op hun website een gemakkelijk toegankelijke link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting op te nemen om consumenten te informeren over de mogelijkheden in geval van een geschil, ontbrak deze link op bijna 45% van alle onderzochte websites.
 • – 

  Een vijfde van de geselecteerde websites hield zich niet aan de Geoblocking verordening waardoor consumenten in staat worden gesteld om te winkelen op websites die niet in hun land van verblijf leveren, op voorwaarde dat zij hun aankoop kunnen laten leveren op een adres in het land waar de handelaar wel levert, ook wel het beginsel van “winkelen als plaatselijke inwoners” genoemd.

De nationale autoriteiten zullen een diepgaand onderzoek uitvoeren naar deze onregelmatigheden en de handelaren zullen daarna verzocht worden hun websites aan te passen. Consumentenbeschermingsautoriteiten zullen ervoor zorgen dat handelaren volledig aan de voorschriften voldoen door indien nodig hun nationale handhavingsprocedures in werking te stellen.

Achtergrond

De samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (CPC) is een netwerk van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de EU-consumentenwetgeving om de consumentenbelangen in alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te beschermen. Om grensoverschrijdende kwesties aan te pakken worden hun acties op EU-niveau gecoördineerd.

De nieuwe CPC-verordening, die sinds 17 januari 2020 van toepassing is, geeft meer bevoegdheden aan consumentenautoriteiten en verbetert de samenwerking tussen de Europese Commissie en lidstaten zodat slechte praktijken tegen consumenten een halt toegeroepen kunnen worden.

Het netwerk van consumentenbeschermingsautoriteiten voert jaarlijks EU-brede sweeps uit op basis van een door de Europese Commissie opgestelde gemeenschappelijke vragenlijst. Het onderzoeksgebied komt overeen met de meest voorkomende onderwerpen van consumentenklachten. Het doel is om zo veel mogelijk webshops te behandelen, zodat een groot deel van de markt onderzocht wordt.

Meer informatie

Sweeps – websitecontroles

Consumentenbeschermingsverordening – informatieblad

Uw consumentenrechten tijdens het winkelen

Bijlage

 • – 

  In meer dan twee derde van de websites zijn onregelmatigheden gevonden en verder onderzoek is nodig.

 • – 

  De geselecteerde websites waren gelijkmatig verdeeld over de categorieën van verkochte producten.

 • – 

  Er ontbraken veel verschillende elementen op de gescreende websites.

Source