Videokanaal YouTube en soortgelijke online platforms zijn in principe niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten op content die gebruikers uploaden. Dat zou alleen het geval zijn als de exploitanten het publiek actief op de illegale filmpjes zouden wijzen, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het betreft twee (gevoegde) zaken. In het ene geval dagvaardde een muziekproducent YouTube, omdat zonder zijn toestemming delen uit muziekstukken waarop hij copyright heeft online werden geplaatst. De tweede zaak draaide om een zaak van uitgeverij Elsevier tegen Cyando, een platform voor bestanden.

Source