In het verleden bleken rechters in de arbeidsrechtpraktijk minder strikt te zijn met privacy dan de Autoriteit Persoonsgegevens en zelfs onrechtmatig verkregen bewijs mee te nemen bij hun beoordeling. De waarheidsvinding woog daarbij zwaarder dan de schending van de privacy van de werknemer. Brengt de AVG daarin verandering? In de onderstaande zaak liet een werkgever een rapport opstellen door een extern onderzoeksbureau. Dat was toegestaan.

https://www.recht.nl/art/169393