nieuws

door: Redactie iBestuur

De Technologie Kieswijzer maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de impact van technologie op de toekomst van de democratie. In verband hiermee is Rudy van Belkom benieuwd naar het vertrouwen in de democratie. Is de democratie toe aan een update? En waar liggen kansen voor verbetering? Vult u de vragenlijst ook in?

Beeld: Shutterstock

Op dit moment worden de resultaten van de Technologie Kieswijzer geanalyseerd. Samen met een data scientist kijkt Van Belkom naar de invloed van onder andere leeftijd, geslacht en opleiding op de gemaakte keuzes. Dit geeft interessante inzichten over op de wijze waarop Nederlanders kijken naar de rol van technologie binnen de democratie. Voor het iBestuur Magazine van juni a.s. schrijft hij hierover een artikel.

Om zijn onderzoek naar de impact van technologie op de toekomst van de democratie te kunnen vervolgen is het belangrijk om een ‘nulmeting’ te doen. Hoe staat het met het vertrouwen in de democratie? Is de democratie toe aan een update? En waar liggen kansen voor verbetering?

Vragenlijst

We zijn benieuwd naar uwmening! Samen met Het Nieuwe Kiezen ontwikkelde Rudy van Belkom een vragenlijst om het vertrouwen in de democratie en de politiek in kaart te brengen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. We willen u vragen deze vóór 21 april in te vullen:

KLIK HIER om de vragenlijst in te vullen

Ps. Wilt u vaker meedenken over democratische vernieuwing, over nieuwe tools voor inspraak en participatie? Schrijf u dan in voor de denktank van Het Nieuwe Kiezen. Zij zullen u dan meerdere malen per jaar per mail vragen om input te geven over actuele politieke thema’s en nieuwe democratische projecten en experimenten.

Source