Bijna de helft van de Nederlanders ontving de afgelopen twaalf maanden één of meerdere phishingmails, een daling ten opzichte van de vorige meetperiode, zo blijkt uit onderzoek onder duizend Nederlanders dat het ministerie van Economische Zaken liet uitvoeren. Phishing is daarmee nog altijd de meest voorkomende digitale dreiging in de privésituatie. Een jaar geleden lag het percentage dat phishingmails ontving nog op 53 procent, terwijl dat nu is gedaald naar 45 procent.

Ruim vier op de vijf Nederlanders (83 procent) is bekend met phishing. Twaalf procent heeft er weleens van gehoord, maar weet niet wat het is en vijf procent heeft nog nooit van phishing gehoord. Aan de deelnemers van het onderzoek die aangaven bekend te zijn met phishing werd gevraagd waar zij op letten om een phishingmail te herkennen.

Een meerderheid zegt met name te letten op het e-mailadres (59 procent), gevolgd door de vraag om persoonlijke gegevens (52 procent) en het taalgebruik (50 procent). Jongeren kijken vaker naar het afzendadres, de opmaak van het bericht en de naam van de afzender. Ouderen letten meer op de urgentie van de mail. Slechts één procent van de respondenten geeft aan dat ze phishingmails niet kunnen herkennen en een zelfde percentage zegt hier niet op te letten.

Image

Source