Het Outbreak Management Team (OMT) betreurt dat het gebruik moet maken van data van Apple en Google om tussendoor de reactie op genomen coronamaatregelen in te schatten. In plaats daarvan wil het toegang tot geanonimiseerde en op groepsniveau geaggregeerde telefoongegevens. Die data zou volgens het OMT voor betere prognoses kunnen zorgen.

Dat blijkt uit een brief die OMT-voorzitter Van Dissel naar het ministerie van Volksgezondheid heeft gestuurd. Apple en Google gebruiken de locatiegegevens van gebruikers voor “mobiliteitsrapporten”. Deze rapporten laten trends zien met betrekking tot het bezoek van onder andere parken, supermarkten, ov-stations, detailhandel en recreatie. Het OMT maakt van deze data gebruik, maar is er niet blij mee.

“Het OMT betreurt dat zij van indirecte, afgeleide en weinig exacte parameters (zoals Apple en Google mobility trends) gebruik moet maken om tussendoor de reactie op maatregelen in te schatten”, schrijft Van Dissel. “Om beter geïnformeerd te zijn, nauwkeuriger prognoses te maken, en ook vroegtijdig bij bijvoorbeeld lokale drukte te kunnen handelen, zou toegang tot geanonimiseerd en op groepsniveau geaggregeerde telefoondata zeer behulpzaam zijn.”

Van Dissel merkt op dat de meeste EU-landen, op uitzondering van Malta, Roemenië en Nederland, dergelijke telecomgegevens al gebruiken. De data zou daarnaast zijn te gebruiken om burgers te laten weten op welke locaties het druk is (pdf). Er ligt op dit moment een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat telecomproviders verplicht om telecomdata met het RIVM en CBS te delen.

Onlangs uitte burgerrechtenbeweging Bits of Freedom tijdens een rondetafelgesprek over het voorstel kritiek op het feit dat het RIVM bij technische briefings verwijst naar de mobiliteitscijfers van Google. “Daarmee draagt het RIVM bij aan de legitimering van een heel problematische praktijk. Namelijk de surveillancepraktijken van de grote techbedrijven en de inbreuk die zij daarmee maken op onze vrijheden. Ook tijdens deze coronacrisis maakt de overheid zich voor publieke belangen als de volksgezondheid almaar afhankelijker van BigTech.”

Source