Hack_Right
is een traject opgezet door het Openbaar Ministerie met het doel om jonge
hackers te weerhouden van cybercrime. Het is een alternatief, onderdeel of
aanvulling op een strafrechtelijk traject. Op deze manier kan een strafblad worden
voorkomen en leren jongeren om hun hackvaardigheden in te zetten voor iets
positiefs.

Een hacker
is een persoon die opzettelijk wederrechtelijk binnendringt in een
geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens. Hacken wordt krachtens
artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht gezien als computervredebreuk en daar staat dan ook een aanzienlijke gevangenisstraf op.

Wanneer
een leerling van een school een wachtwoord van een docent steelt en daarmee
inlogt op het schoolnetwerk, kan dit al kwalificeren als computervredebreuk en dus
strafbaar zijn. Vaak hebben jongeren geen idee wat de impact van hun daden zijn
op een organisatie. Een bedrijf kan bijvoorbeeld grote schade oplopen wanneer
er in hun systeem binnengedrongen wordt. Bovendien gelden er wettelijke verplichtingen, zoals de meldplicht voor (mogelijke) datalekken waar deze organisaties zich aan moeten houden.

Per
jaar worden ongeveer 70 jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud aangehouden wegens
cybercrime. Het initiatief Hack_Right beoogt met zogenoemde ‘ethische hackers’,
deze jongeren weer op het goede pad te brengen. Het traject bestaat uit vier
onderdelen: herstel, training, alternatief en coaching. De hacker wordt eerst
geconfronteerd met het slachtoffer zodat laatstgenoemde inziet wat voor schade er veroorzaakt is. Daarna wordt de hacker geschoold over de juridische grenzen op het
internet. Uiteindelijk krijgen de jongeren alternatieven aangeboden,
bijvoorbeeld op een cyberwerkplaats of een hackerspace. Vaak weten deze
jongeren namelijk niet dat ze met hun vaardigheden een goede baan met een goed
salaris kunnen krijgen.

Hack_Right
kan zijdelings naast een straf worden opgelegd, maar het kan ook worden
gebruikt als alternatief voor strafrechtelijke vervolging. Op deze manier ervaren
de jongeren niet de nadelige gevolgen van een strafblad. Toch komt niet elke
hacker in aanmerking voor Hack_Right. De belangrijkste voorwaarde is dat het
moet gaan om een persoon die voor de eerste keer in aanraking komt met
justitie. Ook moet het delict niet te ernstig zijn. Verder is het noodzakelijk
dat de persoon in kwestie de wil toont om aan het programma mee te werken.

Hack_Right
zit momenteel nog in een pilotfase. Het Openbaar Ministerie hoopt het traject op korte
termijn in te zetten bij tientallen jongeren per jaar.

https://www.solv.nl/weblog/om-biedt-jonge-cybercriminelen-een-alternatief-met-hack_right/21705