NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: “Fors meer woningbranden door goedkope telefoonopladers.”

Oordeel: onbewezen

Het AD schreef op 28 februari dat er steeds meer woningbranden ontstaan door het gebruik van goedkope telefoonopladers. Niet-originele opladers en accu’s zouden vorig jaar zelfs tot meer dan honderd branden hebben geleid. Dit zou neerkomen op een vervijfvoudiging ten opzichte van 2011.

Waar komt het vandaan?

De bron van het stuk van het AD is een bericht van de webshop Phonegigant. Phonegigant stelt dat goedkope opladers en slechte accu’s voor twee branden per week zorgen en in totaal dus voor ongeveer honderd branden per jaar. Volgens de webshop waren er in 2011 nog maar 21 accubranden in woningen.

De goedkope opladers en accu’s zouden dus tot een toename van het aantal accubranden in woningen hebben geleid. De aangehaalde cijfers zijn afkomstig van Stichting Salvage. Dit is een organisatie die namens verzekeraars gedupeerden van woningbranden ondersteunt.

Het AD beweert dat specifiek goedkope opladers van telefoons een toename van het aantal accubranden hebben veroorzaakt. Dit stelt Phonegigant overigens niet. Wel schrijft de webshop uitgebreid over de risico’s van goedkope telefoonopladers.

Klopt het?

Phonegigant beweert niet dat telefoonopladers een toename van het aantal woningbranden hebben veroorzaakt, omdat uit de beschikbare cijfers helemaal niet op te maken is dat de toename van accubranden in woningen door telefoonopladers is veroorzaakt. Daarnaast vertellen de cijfers ook niet of de branden werden veroorzaakt door goedkope of niet-originele opladers.

Phonegigant schrijft aan NU.nl te hebben aangenomen dat goedkope opladers en accu’s vaak branden veroorzaken, omdat de kwaliteit van goedkope opladers volgens deze webshop vaak “bedroevend slecht” is.

Phonegigant zegt ervoor te hebben gekozen om specifiek de risico’s van goedkope telefoonopladers in het bericht uit te lichten, omdat dit de expertise van de webshop is.

Wat weten we over accubranden?

Stichting Salvage legt aan NU.nl dat de organisatie ter plaatse komt bij een woningbrand als de brandweer dit noodzakelijk acht. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars vertelt dat bij woningbranden waar de brandweer bij betrokken is, er bijna altijd wel een coördinator van Salvage wordt opgeroepen.

Dit gebeurde in 2017 bij 5.048 woningbranden. Salvage doet geen onderzoek naar de oorzaak van de woningbranden, maar registreert ter plaatse wel de vermoedelijke oorzaak. In 2017 was bij 93 woningbranden een accu waarschijnlijk de oorzaak. Dit is inderdaad een stijging van het aantal vermoedelijke accubranden. In 2011 werden er nog maar 21 vermoedelijke accubranden geregistreerd.

Alleen voor 2017 is ook bekend wat voor type accu de brand heeft veroorzaakt. Van de 93 geregistreerde accubranden werden 14 branden vermoedelijk door een telefoonoplader veroorzaakt. De meest voorkomende vermoedelijke oorzaak van een accubrand was de accu van een elektrische fiets. Dit was in achttien gevallen de vermoedelijke oorzaak.

Toename van accubranden

Ook Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars signaleren dat er steeds meer branden ontstaan door accu’s en opladers. “We hebben simpelweg ook steeds meer accu’s in huis”, aldus branchevereniging voor verzekeraars.

Brandweer Nederland heeft meerdere tips op de eigen website staan om een accubrand te voorkomen. Eén van deze tips is om opladers en apparaten van gerenommeerde fabrikanten te kopen, omdat vaak onduidelijk is wat de kwaliteit van goedkope buitenlandse producten is. Daarnaast is het volgens Brandweer Nederland belangrijk om de oplader niet te lang in het stopcontact te laten zitten. ‘s Nachts opladen wordt afgeraden.

Conclusie

Er is een toename van het aantal woningbranden die vermoedelijk door een accu veroorzaakt zijn. Maar het is niet bekend of dit komt door goedkope telefoonopladers. De accu’s van elektrische fietsen zijn vermoedelijk ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de accubranden. Wel waarschuwt Brandweer Nederland, net zoals Phonegigant, voor het gebruik van opladers en apparaten van onbekende buitenlandse bedrijven.

We beoordelen de stelling “fors meer woningbranden door goedkope telefoonopladers” als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.

https://www.nu.nl/nucheckt/5773569/nucheckt-geen-bewijs-voor-toename-woningbranden-door-telefoonopladers.html