imagem

Doe meer met geospatial technologie. Voor dat de zomer begint, kan je weer deel uitmaken van een serie nieuwe, interactieve webinars, waarin we nieuwe technologie en handige mogelijkheden laten zien binnen onze oplossingen. Benieuwd wat we deze keer met je delen? Klik hieronder om de onderwerpen te zien en registreer meteen.

20 mei 2021: Validatie en mutatiesignalering met DELTA voor waterschappen
Tjip van Dale & Marcel van der Weerd
Aanmelden voor dir webinar

De BGT was een grote stap in het creëren van 1 waarheid voor wie het noodzakelijk is om te weten wat waar ligt, als het gaat om de inrichting van de buitenruimte. Ook waterschappen hebben een verantwoordelijkheid om in hun buitenruimte de registratie zo actueel mogelijk te houden. Het is daarom van belang dat liggingsgegevens van watergangen en keringen overeenkomen met de werkelijkheid, zoals die uit remote sensing data wordt waargenomen.

Met de DELTA voor Waterschappen suite kan je op basis van een breeds scala van remote sensing data, zoals hoogtemodellen en Multi spectrale beelden een controle uitvoeren op de correcte ligging van (ondersteunende) waterdelen, duikers, waterkeringen en meer. Geconstateerde afwijkingen op de registratie worden op een gebruiksvriendelijke wijze ter beoordeling gepresenteerd aan een operator. Wij hebben zeer krachtige modellen toegevoegd aan DELTA, zoals de validatie van waterdelen en ondersteunende waterdelen. In deze sessie zullen deze de resultaten van deze nieuwe modellen worden gepresenteerd.


3 juni: What’s new in Schouw M.App
Patrick de Groot & Tjip van Dale
Aanmelden voor dir webinar

Schouw M.App is een oplossing die het hele proces van de jaarlijkse schouw van de watergangen ondersteunt. Met gebruik van satellietdata en Machine Learning algoritmes wordt een digitale schouw uitgevoerd op alle te schouwen watergangen. Met de hieruit verkregen informatie over de mate van vervuiling in de watergang kan de veldschouw efficiënter worden uitgevoerd. Schone watergangen hoeven immers niet te worden gecontroleerd. Schouw M.App heeft voor elke stap in het proces de passende ‘app’. In deze laatste versie zijn niet alleen de detectiealgoritmes verbeterd, maar vooral de gebruikersinterface is ingrijpend vernieuwd en veel intuïtiever in gebruik. In deze webinar zullen deze en meer vernieuwingen uitgebreid worden gedemonstreerd.

Source