Per 1 juli 2020 treedt een aantal bepalingen van de Wet aanvullende bepalingen gegevensverwerking in de zorg (Wabvpz) in werking. Zorgaanbieders moeten gaan voorzien in kosteloze elektronische inzage in dossiers, als patiënten daar om verzoeken. Tevens moet de zorgaanbieder bij gaan houden wie in de elektronische dossiers kijkt en werkt.

https://www.recht.nl/art/181547