De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) biedt vanaf oktober 2022 specifieke leerprogramma’s voor topambtenaren aan. Daarmee wordt bevorderd dat de ambtelijke top voldoende ‘I-kennis’ heeft en in staat is leiding te geven aan de digitale transitie.

Twee nieuwe leergangen

Bureau ABD heeft na een succesvolle pilot, RADIO opdracht gegeven zowel ambtenaren behorend tot de topmanagementgroep (TMG) als de leden van de Algemene Bestuursdienst (ABD) op te leiden. Vanaf oktober 2022 gaan twee Ambtelijke Professionaliteit Programma’s (APP) van start: TMG ICT APP en ABD ICT APP. Deelnemers kunnen hier met hun eigen leervraag aan de slag en bespreken actuele vraagstukken uit de praktijk. Daarnaast maakt RADIO bij de leergangen gebruik van lessen uit de overheid zelf, bijvoorbeeld die van Bureau Gateway en het Adviescollege ICT-toetsing. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het ABD Leerportaal.

Meer RADIO

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) is opgezet om de kennis van ambtenaren op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, ICT en innovatie te vergroten. Op hun website vind je e-learnings, webinars, cursussen en podcasts.

Source