Per 1 juni 2021 verandert de naam van de directie Informatiesamenleving & Overheid, van het ministerie van BZK, in Digitale Samenleving. De directie blijft zich inzetten voor burgers en bedrijven, zodat zij op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee kunnen doen. Daarbij is het van belang om hun grondrechten en publieke waarden te beschermen.

Focus

De naamswijziging sluit aan bij de veranderde focus van het werkpakket.  Dat werd in de afgelopen kabinetsperiode een stuk breder breder en divers. De nieuwe naam dekt beter de lading, zowel voor de beleidsmedewerkers als voor de programma’s en de netwerkpartners.

De naamswijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor vragen kunt u terecht bij: bedrijfsbureauDS@minbzk.nl

Source