De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het meldformulier voor datalekken herzien.
De wijzigingen op een rij.

Source