Bijna tienduizend mensen hebben in het afgelopen half jaar een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Dat meldt de toezichthouder donderdag in een rapportage.

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Mensen die vermoeden dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de privacywet, kunnen bij de AP een klacht indienen.

In de afgelopen zes maanden namen 22.679 mensen en organisaties contact op met de AP, van wie 9.661 een klacht indienden.

De meeste klachten (32 procent) gaan over privacyrechten, zoals het recht op inzage en op verwijdering van informatie. Veel organisaties vragen bijvoorbeeld om een kopie van een identiteitsbewijs als iemand verzoekt om het verwijderen van gegevens. Maar dat mag in veel gevallen niet.

Ook klagen mensen in 15 procent van de gevallen als organisaties om gegevens vragen die niet noodzakelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om een BSN-nummer als iemand een account bij een brillenwinkel wil aanmaken. 12 procent van de klachten gaat over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Van alle klachten was 41 procent gericht tegen zakelijk dienstverleners, zoals detailhandels- en nutsbedrijven. Dit is de slechtst presterende sector in de rapportage. Erna volgen de IT-sector (12 procent) en de overheid (10 procent).

‘Bemoedigend dat mensen voor privacy opkomen’

“Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen”, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. “Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal af aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terechtkomen.”

Tegelijkertijd is dat volgens Wolfsen een reden tot zorg. “Er moet nog veel gebeuren”, meent de voorzitter.

Als een klacht gegrond is, dringt de AP bij de overtreder aan op maatregelen. In het ergste geval stelt de organisatie een onderzoek in of legt de toezichthouder een sanctie op.

Op dit moment lopen er elf onderzoeken. Van de 9.661 ontvangen klachten is 56 procent behandeld en afgesloten.

https://www.nu.nl/internet/5627459/nederlandse-privacywaakhond-ontving-10000-klachten-sinds-avg.html