Nederlandse organisaties en bedrijven doen nog steeds niet genoeg om cyberaanvallen buiten de deur te houden, blijkt uit een nieuw rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV). Het gaat al mis bij de basismaatregelen, zoals het instellen van sterke wachtwoorden.

De NCTV waarschuwt voor “een permanente dreiging van zowel statelijke actoren als cybercriminelen”. Hoewel de coördinator ziet dat de afgelopen jaren stappen zijn gezet om de weerbaarheid te verhogen, is het nog niet genoeg. “Daarom moet er nu een inhaalslag worden gemaakt.”

Het is niet de eerste keer dat de NCTV waarschuwt. Net als in de afgelopen jaren herhaalt de coördinator dat er niet genoeg basismaatregelen worden genomen tegen digitale dreigingen. Zo worden nog te vaak simpele wachtwoorden gebruikt om in te loggen en worden kwetsbaarheden in computersystemen niet tijdig opgelost.

“Het afgelopen jaar hebben we grote verschillen gezien in weerbaarheid van bedrijven en organisaties”, schrijft de NCTV. “Experts hebben grote zorgen dat deze kloof in de toekomst groter wordt. Ook zijn nog meer processen gedigitaliseerd door de situatie rondom het coronavirus.”

De NCTV waarschuwt dat een slechte weerbaarheid tegen digitale dreiging grote gevolgen kan hebben. Tijdens de coronacrisis zagen de NCTV en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een toename van digitale aanvallen. Zo doken manieren op van phishing waarmee cyberaanvallers inspeelden op corona en vonden er aanvallen met gijzelsoftware plaats bij ziekenhuizen.

Ransomware is de afgelopen jaren dusdanig geëvolueerd, dat het een risico vormt voor de nationale veiligheid van Nederland, schrijft de NCTV. Deze gijzelsoftware vergrendelt delen van de computer die pas weer toegankelijk zijn als het slachtoffer betaalt. De schade loopt jaarlijks wereldwijd op tot miljarden euro’s. Vanwege het “transnationale karakter” van cybercriminaliteit is het volgens het NCTV lastig om een beeld te schetsen van de schade in Nederland.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus schrijft in een kamerbrief dat het kabinet zich blijft inzetten om de Nederlandse digitale weerbaarheid te versterken. Het NCSC heeft op zijn website acht maatregelen opgesteld die elke organisatie zou moeten treffen om cyberaanvallen tegen te gaan.

Source