Niet alle Nederlandse banken voldoen aan een nieuwe verplichting uit de privacywetgeving om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. 

Volgens een eerste controle door de Autoriteit Persoonsgegevens hebben zes banken en negen verzekeraars nog niemand voor de post aangemeld.

Ook heeft de toezichthouder uitgezocht of financiële instellingen de directe contactgegevens van die functionarissen wel op hun website hebben gepubliceerd, zoals is vereist. Dit liet bij zeven banken en veertien verzekeraars nog te wensen over, op een totaal van 45 banken en 93 verzekeraars. De organisaties moeten dit aanpassen.

Banken en verzekeraars verwerken veel persoonsgegevens van hun klanten, zoals identificatiegegevens, financiële data en transactie- en medische gegevens. De functionaris in kwestie is daarom erg belangrijk.

Sinds de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving in mei dit jaar checkt de Autoriteit Persoonsgegevens of alle regels wel worden nageleefd. Zo controleerde de toezichthouder eerder overheidsorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ook vond er een steekproef plaats bij grote private organisaties.

https://www.nu.nl/internet/5584067/nederlandse-banken-voldoen-nog-niet-allemaal-privacywet.html