De Nederlandse regering is samen met zeven andere landen een coalitie gestart om de digitalisering van de overheid, mede op het gebied van cybersecurity en de ontwikkeling van een digitale identiteit, te versnellen. De “Coalition of the Willing” is een initiatief van België, Duitsland, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland, Nederland en Portugal.

De landen willen gezamenlijk resultaten boeken en van elkaar leren op het gebied van digitalisering van de overheid. Zo zal er worden samengewerkt aan oplossingen voor digitale vraagstukken. Het gaat dan om thema’s zoals de mensgerichte inzet van kunstmatige intelligentie, digitale dienstverlening over grenzen heen, de ontwikkeling van een digitale identiteit, data en open source en cybersecurity.

Deze onderwerpen zullen volgende maand worden uitgewerkt tot concrete vraagstukken. Het is de bedoeling dat veelbelovende resultaten uiteindelijk ook met andere landen worden gedeeld. De coalitie zal onder voorzitterschap van Nederland tweemaal per jaar samenkomen om de voortgang en resultaten te bespreken. Het volgende overleg staat gepland voor december.

“Door de coronacrisis maakt de digitale transformatie van de overheid een versnelling door. Of het nu gaat om telewerken, communicatie op afstand, digitale dienstverlening aan burgers of digitale inspectie. Met de Coalition of the Willing slaan we met een aantal Europese koplopers op het gebied van de digitalisering de handen ineen. Door de sterke kanten van ieder land te benutten, kunnen we sneller betere resultaten bereiken. We leren door te experimenteren”, zegt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.

Source