Nederland doet mee aan het initiatief voor de ontwikkeling van een Europese cloudinfrastructuur. Tijdens een informele Telecomraad is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door EU-bewindspersonen, waaronder staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

In totaal hebben 25 EU-lidstaten toegezegd om de “next generation cloud” voor Europa te ontwikkelen. Volgens de Europese Commissie is de Europese cloud essentieel voor een betrouwbare dataverwerkingsinfrastructuur en -diensten waar Europese burgers, overheidsdiensten en bedrijven gebruik van kunnen maken.

“Gebruik en opslag van data zijn inmiddels een noodzakelijke basis en het belang voor bedrijven, onderzoekers, overheidsorganisaties en uiteindelijk ook consumenten neemt alleen maar toe”, zegt Keijzer. “Er zijn echter ook zorgen over voldoende grip op strategische en gevoelige data. Vandaar dat ik diverse Nederlandse initiatieven ondersteun, maar ook binnen Europa wil samenwerken, omdat de kansen en risico’s van de digitale economie grensoverschrijdend zijn.”

De Europese Commissie ziet een toekomst waarin Europa straks een wereldwijde datahub wordt, en één gezamenlijke aanpak volgt voor technische oplossingen en beleid voor het aanbieden van Europese clouddiensten. Om dit toekomstbeeld te realiseren moet de “Europese Cloud Federatie” ervoor zorgen dat private, nationale en Europese investeringen voor het ontwikkelen van een veilige cloudinfrastructuur worden gecombineerd. Daarnaast moet er één beleid en één set technische oplossingen komen en moet ervoor worden gezorgd dat het mkb meer van clouddiensten gebruik gaat maken.

Source