Wie op social media actief is moet voorzichtig zijn met het delen van contactgegevens, informatie over het werk, foto’s, video’s en andere gegevens. Statelijke actoren kunnen hier namelijk misbruik van maken, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een nieuwe infosheet met de titel “Kennen ze jou ergens van?“.

Aanleiding voor het maken van de infosheet is berichtgeving over een gelekte data van het Chinese techbedrijf Zhenhua Data. Die bleek gegevens van zo’n 2,4 miljoen “sleutelfiguren” en hun familie te bevatten, waaronder honderden Nederlanders. “Het verzamelen van openbare informatie is op zichzelf niet verboden, maar het is uiteraard onwenselijk als deze informatie wordt gebruikt voor heimelijke of ondermijnende doeleinden. Weerbaarheid tegen statelijke dreigingen is daarom van groot belang”, aldus de NCTV.

In de infosheet wordt uitgelegd hoe statelijke actoren te werk gaan en wat hier tegen kan worden gedaan. Zo moet de hoeveelheid informatie op social media worden beperkt en is het belangrijk om kritisch te zijn bij het toevoegen van nieuwe personen aan het eigen netwerk. Tevens adviseert de NCTV om bewust te zijn van gegevens die bij buitenlandse webwinkels worden ingevuld.

De NCTV raadt ouders aan om hun kind op het belang van privacy te wijzen. “Maak duidelijk dat je nooit persoonlijke informatie, zoals e-mailadressen, huisadressen of telefoonnummers, online moet plaatsen.” Ook wordt aangeraden om van de functie ‘ouderlijk toezicht’ gebruik te maken. Afsluitend geeft de NCTV het advies om alert op vreemde activiteiten te zijn. “Krijgt u een raar gevoel bij mensen of instanties die contact met u leggen? Wordt u online benaderd door vreemde accounts? Dan is het altijd raadzaam om u terughoudend op te stellen en dit te melden bij de afdeling veiligheid van uw werkgever.”

Image

Source