We zijn er de afgelopen 25 jaar geleidelijk aan gewend geraakt, maar laten we er geen doekjes om winden: er is veel mis met de naburige rechten. Allereerst natuurlijk de naam: rechten die kennelijk zo weinig identiteit hebben, dat ze slechts door hun verwantschap met een ander recht – het auteursrecht – kunnen worden aangeduid. Andere IE-rechten dragen trots hun eigen naam: het octrooirecht, het modellenrecht, het merkenrecht, zelfs het databank(en)recht. ‘Naburige’ rechten; dat kon natuurlijk nooit wat worden.

https://www.recht.nl/art/170400