De rechtbank oordeelde in 2017 dat appellant misbruik maakte van het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens. Het verzoek zou met geen ander doel zijn ingediend dan om een dwangsom te innen. De Afdeling volgt de rechtbank echter niet in dit oordeel.

https://www.recht.nl/art/170840