De VVD heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs en minister Dekker voor Rechtsbescherming gevraagd of filmpjes van leraren die door leerlingen worden gemaakt en op internet geplaatst in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn.

Aanleiding voor de Kamervragen van VVD-Kamerleden Rudmer Heerema en Van Gent zijn recente gebeurtenissen waarbij filmpjes en foto’s van leraren die door leerlingen waren gemaakt op internet verschenen. Naar aanleiding van de beelden werden vervolgens verschillende leraren geschorst. Van Engelshoven en Dekker zijn nu gevraagd of er sprake van een groeiend probleem is en of leerkrachten hiertegen in bescherming moeten worden genomen.

De ministers moeten ook laten weten of ze vinden dat het verwerken van persoonsgegevens door filmpjes of foto’s op internet, zonder dat de persoon over wie het gaat daarvoor toestemming heeft gegeven, in strijd is met de AVG is. Verder vragen Heerema en Van Gent welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd aan leerlingen die op dergelijke wijze in strijd met de AVG handelen en hoe vaak deze sancties sinds de invoering van de AVG zijn opgelegd. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden (pdf).