De uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook bekend als de sleepwet, heeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zwaarder belast dan eerst werd verwacht. Dat heeft minister Bijleveld van Defensie laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief gaat over de hoofdlijnen van het MIVD Jaarplan 2019. Het gehele Jaarplan is staatsgeheim en wordt alleen met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) gedeeld. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is op 1 mei in werking getreden. In aanloop naar de inwerkingtreding van de wet is een belangrijk deel van de capaciteit van de MIVD ingezet ter voorbereiding op de implementatie.

“Inmiddels is gebleken dat de implementatie van de Wiv 2017 de MIVD zwaarder belast dan bij de totstandkoming van de wet door de dienst is onderkend. De versterking van de waarborgen grijpen nog dieper in op de kern van het werk van de dienst, namelijk de verwerving en verdere verwerking van gegevens, dan vooraf verwacht”, aldus de minister.

Bijleveld merkt verder op dat moderne en hoogwaardige ict-faciliteiten zeer belangrijk zijn voor een effectieve en Wiv-conforme taakuitvoering. Het aanpassen van de ict-faciliteiten en werkprocessen aan de nieuwe wet kost volgens de minister tijd en vraagt om investeringen waarbij ook de achterstand op ict-gebied moet worden weggewerkt. Zo investeert Defensie de komende jaren structureel tot 20 miljoen euro extra in ict bij de MIVD.

De minister laat tevens weten dat een deel van de capaciteit van de MIVD dit jaar gaat naar een zorgvuldige implementatie van de wet inclusief de waarborgen voor de bescherming van de rechten van de burger. Tegelijkertijd met de implementatie van de nieuwe wet heeft de MIVD ook nog de bestaande operationele taken om de nationale veiligheid te beschermen. “Deze combinatie vormt een uitdaging”, besluit Bijleveld.