Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur laat cyberrisico’s voor de vitale infrastructuur, alsmede niet-vitale sectoren, opnieuw in kaart brengen. Dat heeft de minister in een reactie op een motie over de risico’s van cyberaanvallen op de Nederlandse infrastructuur laten weten.

CDA-Kamerleden Von Martels en Amhaouch hadden de regering in 2017 verzocht om de risico’s voor sluizen, bruggen, wegmarkeringen en andere infrastructuur in beeld te brengen en noodzakelijke maatregelen te treffen. “Vanuit onder andere mijn ministerie worden inspanningen verricht om de infrastructuur te (laten) monitoren, eventuele aanvallen snel te detecteren en de responsprocessen goed in te richten. De directe verantwoordelijkheid voor de digitale veiligheid van een belangrijk deel van de sectoren keren en beheren waterkwantiteit, wegen en vaarwegen ligt bij mijn ministerie”, antwoordt Nieuwenhuizen.

Volgens de minister zijn voor veel van de genoemde sectoren in 2015 “vitaliteits-beoordelingen” uitgevoerd. De minister stelt dat ze vanwege de snelle ontwikkelingen in dreigingen, kwetsbaarheden en mogelijke gevolgen, diverse beoordelingen opnieuw tegen het licht houdt. Dit wordt ook voor de niet-vitale sectoren wegen en spoorwegen gedaan. “Hierbij wordt meer dan voorheen gekeken naar ketenafhankelijkheden. Ook voor de overige sectoren zal samen met de betrokken partijen een beter inzicht in de risico’s worden verworven”, aldus de minister, die de Tweede Kamer over de uitkomsten zal informeren.