Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft vandaag het startschot voor de landelijke introductie van de CoronaMelder gegeven. De corona-app, die het bron- en contactonderzoek moet ondersteunen, is vanaf nu voor iedereen in Nederland te downloaden en het gebruik van de app wordt door alle GGD-en ondersteund.

“Dit houdt in dat in alle GGD-regio’s een melding van besmetting kan worden gedaan om mensen te waarschuwen dat zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is gebleken met het virus”, zegt de minister. “Ik ben van mening hiermee een waardevol instrument toe te voegen aan het pakket van maatregelen en instrumenten in de strijd tegen covid-19.”

Nu de CoronaMelder-app landelijk is gelanceerd zal De Jonge de Tweede Kamer maandelijks informeren over de resultaten en inzichten van de doorlopende evaluatie. De gegevens voor het onderzoek worden niet via de app maar via surveys verzameld. “Dit is een bewuste ontwerpkeuze. Het waarborgen van de privacy betekent namelijk dat er in de app zo weinig mogelijk gegevens geregistreerd worden”, stelt de minister.

Via een aantal kanalen zullen de surveys onder representatieve panels van Nederlanders en ook onder GGD-medewerkers en huisartsen worden uitgezet, om zo de impact van CoronaMelder in beeld te brengen. Inmiddels is er een nulmeting over de houding van mensen ten aanzien van de app uitgevoerd. Van de deelnemers aan dat onderzoek gaf 44 procent aan positief te staan tegenover de invoering van de corona-app, tegenover 22 procent die niet positief is. De resterende 34 procent was neutraal tot licht positief. Een meerderheid van de ondervraagde deelnemers denkt niet dat de app bijdraagt aan de bestrijding van het virus.

Source