Minister Bijleveld van Defensie gaat niet in op specifieke onderzoeken van de AIVD en MIVD naar hybride oorlogsvoering, zo heeft ze de vaste commissie voor Defensie laten weten. De commissie had gevraagd hoe, door wie en wanneer de Tweede Kamer in het kader van hybride oorlogvoering geïnformeerd gaat worden over risico’s op grondaankopen in Nederland. Het gaat dan om zendmasten of grond waarin de kabels van de Amsterdam Internet Exchange liggen (pdf).

Hybride oorlogsvoering heeft volgens Defensie als doel het “beïnvloeden en aantasten van besluitvormingsprocessen, beïnvloeden van de publieke opinie, het creëren van onzekerheid en het aantasten van nationale of supranationale cohesie en solidariteit.” Een essentieel kenmerk van hybride oorlogvoering is dat er geen sprake is van een openlijk gewapend conflict. Daarnaast is er binnen hybride oorlogvoering een centrale rol voor beïnvloedings- en informatieoperaties (pdf).

Bijleveld antwoordt dat haar ambtsvoorganger soortgelijke vragen eerder heeft beantwoord in 2015. Toen ging het om antwoorden op vragen over het blokkeren van Russische grondaankopen in de buurt van militaire terreinen. Destijds stelde toenmalig Defensie-minister Hennis-Plasschaert dat de MIVD onderzoek doet naar het ongeoorloofd verkrijgen van informatie of ongewenste beïnvloeding door statelijke of niet-statelijke actoren die een bedreiging kunnen vormen voor het optreden van de krijgsmacht of voor de Nederlandse defensie-industrie. Op specifieke onderzoeksactiviteiten van de MIVD kon de minister niet ingaan (pdf).

Bijleveld geeft nu een zelfde antwoord: “Zowel de MIVD als de AIVD doen onderzoek naar ongewenste activiteiten en beïnvloeding door statelijke en niet-statelijke actoren die een bedreiging kunnen vormen voor onze belangen. Ik kan niet ingaan op specifieke onderzoeksactiviteiten van de MIVD en de AIVD.” Wel zal minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer voor de zomer informeren over de bredere aanpak van ongewenste buitenlandse inmenging.