De meeste scholen in Nederland vragen ouders toestemming om foto- en videomateriaal van leerlingen te mogen gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet onder ruim 1600 schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en leraren werd uitgevoerd (pdf).

Bijna alle beleidsbepalers in het primair onderwijs (97 procent) geven aan dat er op hun scholen toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen. In het voortgezet onderwijs heeft 89 procent dit geregeld en is 10 procent hier nog mee bezig. Scholen die beeldmateriaal van leerlingen willen publiceren hebben hiervoor toestemming nodig van ouders of leerlingen.

Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd of hun school ooit met een datalek, ddos-aanval of ransomware te maken heeft gekregen. In het primair onderwijs zijn datalekken de meestvoorkomende beveiligingsincidenten. Tien procent heeft hier één keer mee te maken gekregen en zes procent zelfs meer dan één keer.

Binnen het voortgezet onderwijs zijn het zowel ddos-aanvallen als datalekken die veel voorkomen. Hier werd 26 procent van de scholen één keer door een datalek getroffen en zestien procent meerdere keren. Twaalf procent was één keer doelwit van een ddos-aanval, terwijl 26 procent meer dan één keer onder vuur werd genomen.

Privacyfunctionaris

Scholen zijn door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om een privacyfunctionaris aan te stellen, ook wel een functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Deze persoon houdt binnen organisaties toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Ondanks de verplichting heeft dertig procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs nog geen privacyfunctionaris aangewezen. In het voortgezet onderwijs zit elf procent nog zonder FG.

Volgens de PO-Raad laat het onderzoek zien dat er meer behoefte is aan kennis en bewustwording over informatiebeveiliging en privacy onder leraren. Zo geeft een kwart van de schoolbestuurders aan dat zij medewerkers niet of onvoldoende bewust maken. Het komende jaar zal de PO-Raad een aantal activiteiten ondernemen om scholen beter van de benodigde informatie en handvatten te kunnen voorzien. Tevens zullen de resultaten van het onderzoek als nulmeting dienen en vindt er eind dit jaar weer een onderzoek plaats.

Image