Robots roepen weerstand op, schreef ik vier jaar geleden in AGConnect. Ik schetste in dat artikel een beeld van robots op de redactie, die er gelukkig (nog) niet waren. En die robots zijn er gelukkig nog steeds niet. Ook maken we als redactie nog niet echt gebruik van volledig geautomatiseerde processen, al werken we – zeker sinds de coronapandemie – volledig digitaal en komt er zelfs in het papieren proces weinig pen en papier aan te pas.

Die coronapandemie gaf de afgelopen twee jaar een flinke slinger aan de digitalisering van organisaties. Noodgedwongen konden we vanuit huis ons werk doen en contact blijven houden met collega’s. Iedereen moest mee in die digitaliseringsslag: zorginstellingen, ziekenhuis, scholen, kinderen en ouderen. Het moest, maar het lukte helaas niet altijd voor iedereen. Omdat thuis geen computer voorhanden was of omdat niemand thuis het kon uitleggen.

Het is het afgelopen jaar nog duidelijker geworden dat digitale geletterdheid een basisvak moet worden in het onderwijs. En ook de krapte op de IT-arbeidsmarkt is nog zichtbaarder geworden. Want wie gaat al die systemen of software neerzetten of maken? Daar hebben we steeds meer mensen voor nodig.

Geen robots of algoritmen op de redactie dus, maar wel steeds meer in de samenleving. Die algoritmen zijn inmiddels aardig bepalend, weten we. Soms zijn ze onschuldig en bepalen ze of je wel of niet die advertentie ziet op de sociale kanalen. Ze zijn soms ook minder onschuldig; als ze bepalen hoeveel centen een maaltijdbezorger krijgt of ze zetten je in het bakje, zodat je een extra controle krijgt op je toeslagen.

Algoritmen zijn niet neutraal. Ze zijn er niet ineens, ze worden gemaakt door mensen. Mensen met bepaalde ideeën en een bepaalde kijk op de wereld. Mensen die met alle goede bedoelingen hun werk doen, maar die helaas niet voorkomen dat algoritmen een gekleurde uitkomst kunnen geven.

Er zijn de komende jaren dus niet alleen meer mensen nodig voor het IT-vak, er zijn vooral ook veel verschillende mensen nodig voor de sector. Van verschillende achtergronden, mannen en vrouwen.

Rian van Heur was tot 1 augustus hoofdredacteur van AG Connect. Zij is per 5 september opgevolgd door Volkert Deen

Source