De Raad van State heeft geoordeeld dat het medisch beroepsgeheim van een hulpverlener voorgaat op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De uitspraak biedt bestuursorganen de mogelijkheid om medische gegevens in zaken binnen het sociaal domein niet openbaar te maken.

https://www.recht.nl/art/169653