Twee
schijven rundergehakt met sla, kaas, augurk, ui en speciale saus tussen een
driedelig sesambroodje; de Big Mac. Deze welbekende hamburger van de fastfoodketen
McDonald’s is in 1967 ooit door franchisenemer Jim Delligatti verzonnen en is
sindsdien niet meer weg te denken uit het assortiment van McDonald’s. Echter is
de geregistreerde merknaam ‘Big Mac’ sinds kort binnen de Europese Unie niet
meer merkenrechtelijk beschermd.

Tot deze
beslissing is het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
(EUIPO) gekomen nadat een Ierse fastfoodketen genaamd SuperMac een nietigheidsprocedure
startte tegen de merknaam Big Mac. De kleinere Ierse fastfoodketen is al langer
in conflict met McDonald’s en wil nu graag uitbreiden naar andere Europese
landen. Dat gaat onder de huidige naam lastig omdat deze overeenstemming
vertoont met de naam Big Mac. Het verzoek tot verklaring van nietigheid baseert
Supermac op het feit dat McDonald’s de merknaam niet normaal heeft gebruikt.
Binnen de Europese Unie geldt immers dat een merknaam nietig kan worden
verklaard indien deze gedurende vijf jaar niet normaal gebruikt is.

Om te
bewijzen dat McDonalds het woordmerk de afgelopen vijf jaar wel heeft gebruikt,
overlegt de fastfoodketen verklaringen van medewerkers inzake verkoopcijfers, brochures,
verpakkingen, advertentieposters, webpagina’s en zelfs een wikipedia-pagina
waarop informatie staat over de Big Mac. Het EUIPO oordeelt dat, het materiaal
door McDonald’s ingebracht, echter niet voldoende is om te normaal gebruik binnen
de EU aan te tonen.

Over
de ingebrachte verklaringen merkt het EUIPO allereerst op dat deze minder bewijskracht
hebben nu het gaat om verklaringen van eigen medewerkers. Zodoende zullen deze
verklaringen over verkoopcijfers moet worden ondersteund door het overige
bewijs. Het EUIPO is van mening dat dit overige bewijs laat zien dat Big Mac
als naam wordt gebruikt, maar er is door McDonald’s niet onderbouwd dat er
daadwerkelijk ook verkoop van het product heeft plaatsgevonden. Er zijn immers
noch prijzen noch daadwerkelijke bestellingen van het product overlegd. Ook de
verpakkingen en brochures tonen dit niet aan. Bij de brochures is niet
toegelicht hoe deze binnen de Europese Unie zijn verspreid en ook uit enkel de
verpakkingen blijkt niet of deze tot enige verkoop van de producten hebben
geleid. Om die reden acht het EUIPO niet bewezen dat Big Mac als merknaam de
afgelopen vijf jaar binnen de Europese Unie normaal is gebruikt.

Het gevolg
van deze beslissing is dat McDonald’s haar merknaam Big Mac voorlopig kwijt is
en derhalve merkenrechtelijk niet kan optreden tegen het gebruik daarvan. De
bescherming zag overigens op de schrijfwijze en niet zozeer op het recept van
het broodje zelf. De burger zelf blijft dus beschermd voor McDonald’s.

https://www.solv.nl/weblog/mcdonald-s-verliest-europees-woordmerk-big-mac/21723