Nederland heeft internationaal gezien een aantrekkelijk
regime voor de collectieve actie. Het is dan ook te verwachten
dat internationale geschillen met betrekking
tot de AVG hier voor de rechter zullen worden
gebracht. Indien het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve actie wordt aangenomen, wordt dit nog aantrekkelijker: dan kan namelijk ook schadevergoeding in geld worden gevorderd. Wel dient in dat geval rekening te worden gehouden
met het feit dat de Nederlandse rechter op grond
van de AVG alleen bevoegd is, als Nederland als Handlungsort
wordt aangemerkt.

https://www.recht.nl/art/169852