Rollstein / Pixabay

Een lezer vroeg me:

Ik ben door een vriend gevraagd sfeerimpressies te maken tijdens een optreden in een café. Ze vragen geen toegangsgeld, het café is voor iedereen toegankelijk tijdens het optreden. Het komt neer op het publiek filmen vanaf de achterste rij, ik ga niet inzoomen op individuele aanwezigen. Mag dit van de AVG? Moet ik bordjes plaatsen, toestemming vragen, een bezwaarregeling optuigen?

Als je met een (digitale) camera mensen gaat filmen, en de resultaten daarvan publiceert als video, dan valt dat handelen inderdaad in beginsel onder de AVG. Vanwege het publiceren kun je je niet beroepen op de uitzondering voor strikt privégebruik. En omdat mensen gezien de context soort van herkenbaar zijn, is sprake van een verwerking van persoonsgegevens. (Als je vanuit de hoogte met een drone filmt dan wellicht niet.)

Tegelijkertijd is een videoregistratie een vorm van vrije nieuwsgaring, en dat is een beschermd grondrecht net als privacy en gegevensbescherming. Je hebt dus het recht die video te maken, en de AVG kan niet zomaar dat categorisch verbieden. Gelukkig is dat ook niet zo: in gevallen waarin een gegevensverwerking zou botsen met de informatievrijheid, moet een oplossing komen die recht doet aan beide grondrechten (art. 85 AVG).

Dat is nader uitgewerkt in art. 43 Uitvoeringswet AVG, dat een aantal zaken buiten werking stelt: geen informatieplicht of recht van inzage, correctie of verwijdering bijvoorbeeld. Ook mag je bijzondere persoonsgegevens gebruiken als dat strikt noodzakelijk is voor je journalistieke productie. Wel moet je nog steeds een AVG-grondslag hebben, dat zal hier het legitiem belang (art. 6 lid 1 sub f AVG) moeten zijn met als invulling de bijdrage aan de maatschappelijke informatiebehoefte. Je hoeft dan weer geen rekening te houden met bezwaren (art. 21 AVG geldt niet).

Bij dit soort vragen krijg je altijd de discussie wanneer een verwerking nou “voor uitsluitend journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen” is, zoals art. 43 UAVG het noemt. Met name dat “uitsluitend” zit vaak lastig in de discussie. Maar specifiek hier heb ik er geen twijfel over, omdat het alleen gaat om een publicatie (aan het publiek bekend maken) van een verslag van een in ieder geval lokaal interessante gebeurtenis (een concert in een café). Ik weet niet waar de ondergrens zit van wat “nieuws” is, maar gevoelsmatig zit deze er boven.

Het is wel netjes en verstandig een bordje te plaatsen, ook omdat je gewoon niet zit te wachten op discussie hierover. Dat kan het concert verstoren en het is een kleine moeite.

Arnoud

Source