Criminelen zijn gewaarschuwd, als je iets verkeerd doet kan je maar beter je gsm vergrendelen. Dat meldden diverse media met de bijgaande foto er naast. Deze zouden de twee agenten hebben geplaatst met de telefoon die een verdachte liet vallen tijdens het wegrennen voor de politie (“We moeten wel toegeven dat je erg snel kan rennen”, als onderschrift). Het is nepnieuws, maar er is geen praktische reden waarom een agent dit niet zou kunnen doen als het geval zich werkelijk voordeed. Alleen: mag het?

Iemand anders telefoon gebruiken om zo toegang te krijgen tot zijn of haar Instagram of dergelijke dienst, zie ik in principe altijd als computervredebreuk. Ook als de telefoon geen slotje kent dat je moest omzeilen en ook als Instagram op “blijf ingelogd” staat. Je moet zo bewust precies daarheen navigeren, een foto maken en uploaden dat ik zeker weet dat je hier willens en wetens ergens gaat waar je niet mag zijn. Die wet geldt voor iedereen, dus ook voor politieagenten.

Natuurlijk heeft de politie bijzondere bevoegdheden. Ze mogen telefoons doorzoeken als daar aanleiding voor is, om eens wat te noemen. En in het recent door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel WCC III staat een nóg verder gaande bevoegdheid: men mag apparatuur en diensten hacken als dat nodig is voor het onderzoek:

In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar binnendringt in een geautomatiseerd werk dat bij de verdachte in gebruik is en, al dan niet met een technisch hulpmiddel, onderzoek doet met het oog op (…)

In gewoon Nederlands: bij een zeer ernstig misdrijf mag de politie computervredebreuk plegen bij apparatuur of netwerken die bij de verdachte in gebruik zijn. Daar zitten allerlei waarborgen aan, zoals dat de rechter-commissaris een machtiging moet geven en dat zeer specifiek omschreven moet worden wie wat gaat doen. Onder die bevoegdheid kan dus vallen dat een agent inbreekt op een telefoon (wat je dus al doet door iemands onbeveiligde lockscreen weg te vegen) of op iemands Instagram (wat je dus al doet door de app aan te klikken als je weet dat een ander daarop ingelogd is en je niet van plan was die meteen uit te loggen).

Het spreekt echter natuurlijk voor zich dat de hierboven genoemde situatie -als die al werkelijkheid was- nooit de lat zou halen van dit artikel. Dus nee, als jurist zeg ik: dit mag niet.

Als grap vind ik hem best aardig gevonden, en ik kan me in dit soort situaties best voorstellen dat een agent het eens echt overweegt. Zo’n jongen moet ook maar net zin hebben in aangifte doen natuurlijk. Ik zie wel dat een agent er een tik op de vingers voor over heeft om in die jongen zijn vriendenkring eens flink een statement te maken.

Arnoud

https://blog.iusmentis.com/2018/09/26/mag-de-politie-een-selfie-plaatsen-op-de-timeline-van-een-verdachte/