De Dienst ICT Uitvoering is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ontwikkelt en beheert systemen en applicaties en zorgt voor de bijbehorende dienstverlening. Daarvoor beschikt DICTU over specialistische ICT-kennis op het terrein van inspecties, subsidies, registers en geografische informatie (GIS), en van hoog beveiligde informatiesystemen, websites en apps.

Maarten Bruinsma: ‘Moderne IT-diensten zijn een onmisbaar fundament voor het samenwerken aan maatschappelijke opgaven en betere dienstverlening door de gehele overheid. Ik vind het belangrijk om samen met de collega’s van bedrijfsvoering primair te sturen op de toegevoegde waarde van de dienstverlening van bedrijfsvoering als solide basis voor DICTU en tegelijkertijd natuurlijk oog te hebben voor de kosten en de doelmatigheid.’

Bron: Algemene Bestuursdienst

Source