Lydia Bremmer | Beeld: Algemene Bestuursdienst

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is ingesteld op grond van de Wet open overheid. Het adviescollege gaat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheids­informatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

Lydia Bremmer is al sinds februari 2022 kwartiermaker voor het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Daarvoor werkte zij onder meer bij het ministerie van BZK en het ministerie van OCW.

Source